Bockning av plåt

Bockning av plåt är ett mycket effektivt sätt att forma slitstarka plåtkomponenter för en mängd olika sorters produkter.

Läs mer »

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning är ett samlingsnamn för olika metoder till att forma och beskära plåt till användbara komponenter och produkter.

Läs mer »

Laserskärning

Laserskärning är en mycket effektiv skärmetod där en laserstråle används till att smälta bort material med stor precision och fin snittyta.

Läs mer »

Teknik och precision med kantpressning

Kantpressning

Att utveckla flexibla, ekonomiska och kreativa sätt att forma metaller är en av de största utmaningarna för modern svensk verkstadsindustri. Symbiosen mellan företag, kunder och konsumenter är beroende av att denna process är kontinuerlig och tack vare att svensk industri tar utmaningen på största allvar finns idag flera väl utarbetade metoder för att skapa mångfacetterade metallprodukter av högsta kvalitet. Kantpressning är en av många sådana metoder, och med denna teknik har man funnit en både effektiv och billig lösning till hur man på bästa sätt hanterar och formar tunna metaller och plåt.

Vad är kantpressning?
Plåt finns av olika kategorier men det de alla har gemensamt är dess tunna karaktär jämfört med andra metaller, vilket ger dem ett nästan skört intryck. Plåt är dock extremt starkt och tålig, men det krävs specifika sätt att böja och forma den för att ta tillvara på dess styrka och samtidigt få komponenter med snygg och praktiskt design. Kantpressning är den metod som i huvudsak används när plåtdetaljer ska formas, då denna teknik är utformad specifikt för tunna metaller. Tekniken kallas också för kantbockning och är en underkategori till bockning, en av modern industris mest utbredda och flexibla tekniker för att böja metaller av alla möjliga slag till alla möjliga former. Tack vare att denna teknik har anpassats till just tunna plåtdetaljer kan man idag utnyttja plåtens flexibla design till fullo.

Hur går det till?
När man ska kantpressa en komponent så använder man sig av en så kallad kantpress, vilket helt enkelt är en typ av bockningsmaskin utformad för just plåt. Alla bockningsmaskiner fungerar genom att två verktyg pressas samman med enorm kraft och exakt precision på delar av ett arbetsstycke, så att önskad vinkel och form uppstår. Med en kantpress så är öververktyget formad ungefär som ett spjut som drivs ner i plåten. Underverktyget är en v-formad så kallad dyna som ger plåten utrymme att bukta ut samtidigt som den hålls fast av verktyget. Vinkeln som uppstår beror på verktygets kraft samt plåtens tjocklek. Generellt sätt fungerar metoden bäst på tunnare plåttyper, och vid plåt som är tjockare finns större risk för sprickor och deformering, eller helt enkelt ett mindre exakt resultat. Dessutom är en av kantpressningens många fördelar dess låga kostnad, men med tjockplåt går priset upp och därmed är andra metoder att föredra.

Maskin och människa
Arbetet med en kantpress involverar både människa, maskin och dator då dagens tekniker till stor del har avancerad integrerad datorteknik som både snabbar på arbetet samt gör det mer exakt och kräver mindre mänsklig närvaro. De flesta moderna kantpressar har så kallad CNC-styrning vilket innebär att maskinerna styrs med hjälp av en dator. Denna dator kan programmeras av CNC-operatörer med en avancerad design som datorn sedan omvandlar till kommandon till maskinen, som steg för steg utför de moment som datorn skickar.
Tack vare CNC-styrning så har arbetet i moderna maskinparker blivit enklare och även säkrare. Operatörer behövs naturligtvis fortfarande, då dessa planerar arbetsprocessen och matar in kommandon till datorn, men när maskinen är i arbete kan de hålla sig på säkert avstånd och endast observera. Dagens maskiner är till och med så avancerade att datorn registrerar om något går fel eller ett verktyg plötsligt går sönder, och då avstannar automatiskt maskinen med en gång så att det aldrig finns risk att en hel serie med komponenter förstörs och måste kastas bort. Tack vare att människan numera har tillgång till denna teknik kan alltmer komplexa komponenter skapas med både kantpressen och andra maskiner, och priset för konsumenterna är lägre.

Brett användningsområde och lågt pris
Kantpressning används alltså till att bocka plåt, och plåt är en oumbärlig del av framförallt svensk byggindustri men är också ett viktigt material i andra sorters konstruktioner. Plåtkonstruktioner finns i mer eller mindre stor utsträckning på hus och byggnadskomplex samt som delar av exempelvis bilar och andra fordon. Plåten är relativt billig, framförallt den tunnare, och kantpressningen ser till att även arbetstekniken för att få fram kvalitativa komponenter håller totalpriset lågt med hjälp av en snabb, exakt och säker process. För verkstadsindustrin är därmed tekniken oumbärlig och är under konstant utveckling för att även i framtiden kunna möta den ständigt ökande och alltmer varierade efterfrågan.