Bockning av plåt

Bockning av plåt är ett mycket effektivt sätt att forma slitstarka plåtkomponenter för en mängd olika sorters produkter.

Läs mer »

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning är ett samlingsnamn för olika metoder till att forma och beskära plåt till användbara komponenter och produkter.

Läs mer »

Laserskärning

Laserskärning är en mycket effektiv skärmetod där en laserstråle används till att smälta bort material med stor precision och fin snittyta.

Läs mer »

Så fungerar kallbockning

Kallbockning

Rörbockning kallas de arbetsmetoder som används inom tillverkningsindustrin för att skapa önskad böjning och form på ett rör. Inom så gott som alla industrier och branscher finns det behov av specialformade och -konstruerade rör och rörsystem, tänk på alla rör i bilar, maskiner, möbler, sjukhussängar för att inte tala om vanliga kranar och vattenledningar. Listan kan göras hur lång som helst. Kallbockning kan användas på rör av olika material, men det vanliga är metaller. Det finns andra sätt att böja ett rör, till exempel genom att kapa och skarva ihop två rördelar och svetsa ihop, men bockning har visat sig vara både det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet.

 

Kallbockning som arbetsmetod
När man behöver rörbocka större mängder av rör för till exempel serieproduktion så är kallbockning den vanligaste metoden. Den görs vanligtvis så att man drar man röret genom en urskålad kurvmall och använder ett dragskaft som hävarm. Dragskaftet har en motsvarande urskålning, vilket gör att skaftet och mallen bildar en slags tunnel som motsvarar rörets ytterdiameter och förhindrar att kröken viks eller plattas till. Man kan också ta hjälp av en så kallad dorn, en invändning dornbock som träs på röret före bockningsmomentet och förhindrar att rörets krök plattas till.
En annan metod för bockning som görs manuellt är så kallad varmbockning, som innebär att röret först fylls med sand som packas noga. Man värmer sedan röret med en svetslåga huvudsakligen på rörets utsida, vilket gör att utsidan sträcks.

 

Rörbockning per automatik
Numera sköts förstås majoriteten av all rörbockning per automatik. Dagens moderna rörbockningsmaskiner fungerar med CNC-teknik, vilket innebär att arbetet görs så gott som helautomatiskt med hjälp av datorstyrda program och robotar. CNC-tekniken har bidragit enormt till utvecklingen av tillverkningsindustrin och gjort att man numera kan hantera stora volymer på kort tid.

Med en modern maskinpark kan man enklare bocka rör med olika former, runda, fyrkantiga och elipsformade profilrör. Med hjälp av tekniken kan man lättare bocka rör med olika radier; fast radie, fri radie och variabelradie. Viktigt förutom maskinkapaciteten är också kvaliteten på själva röret och att rörmaterialet har rätt sammansättning. Rörmaterialet och produkten styr i slutändan valet av hurdan process och vilka maskiner som behövs.

Människan bakom maskinen
Dagens moderna teknik och automatiserade maskiner har förbättrat förutsättningarna för en högkvalitativ rörbockning. Men man måste ända komma ihåg att det krävs både stor kunskap, expertis och erfarenhet för att göra den här typen av arbete. Även om en stor del av kallbockningen görs av en eller flera maskiner har människan bakom maskinen och datorn stor betydelse, för ett gott slutresultat behövs det operatörer med kompetens och kunnande som behärskar tekniken till fullo.