Bockning av plåt

Bockning av plåt är ett mycket effektivt sätt att forma slitstarka plåtkomponenter för en mängd olika sorters produkter.

Läs mer »

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning är ett samlingsnamn för olika metoder till att forma och beskära plåt till användbara komponenter och produkter.

Läs mer »

Laserskärning

Laserskärning är en mycket effektiv skärmetod där en laserstråle används till att smälta bort material med stor precision och fin snittyta.

Läs mer »

Exakta resultat med laserskärning

Laserskärning

Det moderna samhället har ett stort behov av produkter som är otroligt slitstarka och tål allt från extrema temperaturer till press och vikter som överstiger deras egna flera tusen gånger om. Därmed måste materialen som produkterna skapas av har samma kvalitéer. Metaller är ett av de vanligaste materialen som används inom verkstadsindustrin, för att uppnå dessa slittåliga produkter. Men hur beskär man ett material som är hårdare än sten? En av de många tekniker som har utvecklats för att klara av detta kallas för laserskärning.

Så fungerar laserskärning

En laser är en form av ljus med mycket hög intensitet och kraft, som man kan rikta och kontrollera på ett mycket exakt sätt antingen i pulsvågor eller som en konstant stark stråle. Laserskärning (läs mer här) är med andra ord ett sätt att utnyttja laserstrålens kraft och exakta precision till att beskära komponenter. Tekniken används framförallt på metaller men kan också appliceras på bland annat trä, plast och papper. Lasern fungerar så att den helt enkelt smälter bort delar av materialet som om det vore lika mjukt som smör, så genom att vrida arbetsstycket på olika sätt mot den stabila lasern får man exakta snittytor mycket snabbt. En stor fördel är att arbetsstycket inte utsätts för någon som helst fysisk påfrestning, och i fallet med metaller innebär detta att man slipper problem med exempelvis sprickor eller andra deformeringar. Endast den del av arbetsstycket som berörs av lasern påverkas, och mindre än en millimeter bredvid snittytan är metallen helt opåverkad.

Användningsområden

Att skära med hjälp av laser kan med fördel användas inom en mängd områden, då metoden är både snabb, effektiv och billig. Tack vare att lasern arbetar så snabbt och med mycket exakta resultat spelar det ingen roll om metallstycket är väldigt tjockt och det behövs en mycket stor serie, priset hålls fortfarande nere och hela produktionen blir klar i god tid. De fall då Iasertekniken inte är det bästa valet är vid produktion av mycket små serier, då maskinerna drar en hel del i energi och produktionskostnaden därmed blir för hög i förhållande till mängd färdiga komponenter. I Sverige finns det gott om företag som arbetar med laser för att beskära metaller på detta snabba och exakta sätt, och dessa kan hjälpa till att ta fram produkter av allra högsta kvalitet med hjälp av denna metod.

Maskiner

Idag används moderna maskiner som är mycket avancerade och till stor del automatiserade, och tack vare detta är laserskärning numera en av de metoder som kan utföra de mest avancerade typerna av beskärning av metaller. Tack vare att snittytan blir så fin, resultaten är så exakta och arbetsstycket är helt opåverkat krävs dessutom minimal eller ibland till och med ingen efterbearbetning.