Bockning av plåt

Bockning av plåt är ett mycket effektivt sätt att forma slitstarka plåtkomponenter för en mängd olika sorters produkter.

Läs mer »

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning är ett samlingsnamn för olika metoder till att forma och beskära plåt till användbara komponenter och produkter.

Läs mer »

Laserskärning

Laserskärning är en mycket effektiv skärmetod där en laserstråle används till att smälta bort material med stor precision och fin snittyta.

Läs mer »

Lägga ner bolag eller utveckla verksamheten

Idag så krävs det mycket av svenska industriföretag. Kunder vill inte bara ha hög kvalitet på delar och produkter, det ska även gå snabbt. Om man har erbjudit automatsvarvning under flera års tid så kanske det finns många nöjda kunder men trycket på att utveckla och erbjuda fler moment finns där. Om siffrorna inte är så ljusa så kan det finnas anledning till att lägga ner bolag såvida det inte går att utveckla och bygga på med fler arbetsmoment för att öka lönsamheten.

Lägga ner bolag

Att lägga ner bolag kan förstås kännas riktigt trist. Men samtidigt så är det ansvarsfullt att inte låta det gå så långt att man riskerar en konkurs. Om det ser ut som att det inte kommer att fungera att driva företaget med vinst så kanske en avveckling blir ett bra val. Det kan ju vara så att man vill utveckla men inte i aktiebolagsformen. Kanske finns det tankar om att gå i en helt ny riktning och då kan pengarna som man får ut av att sälja företaget vara viktiga.

Maskiner och lokal kan ju också ge resurser som kan behövas för att börja om med något nytt. Istället för att lägga till nya maskiner och göra mer så kan man lägga ner bolaget för att sedan komma igång med nytt. Då kanske man kan investera mer i ny teknik och på så vis öka konkurrenskraftighet.

Utveckla med fler arbetsmoment

Det finns förstås situationer då det mycket väl kan löna sig att utveckla med mer. Har man fungerar som legooperatör med automatsvarvning så kanske det även finns behov av svetsning, stansning och fräsning från samma kunder. Finns det plats på verkstaden så kanske man också kan erbjuda montering och packning. Vilka moment man skulle kunna bygga på med är mycket individuellt. Det gäller att vara mycket lyhörd och se vilka behov som faktiskt finns.

Det är ju också viktigt att man har kompetensen för fler moment. Om man måste anställa många nya för att utveckla så kan det bli svårt att snabbt gå på plus av detta. Men om det finns en eller flera operatörer som mycket väl kan förstå fler moment inom skärande bearbetning så kanske det räcker att man skaffar en ny maskin som man sedan sätter i arbete.

En ordentlig utvärdering

Innan man fattar ett beslut om att sälja bolag för att lägga ner det eller att utveckla för att förbättra ekonomin så är det viktigt att vara insatt i vad detta kommer att innebära. Även om man är mycket skickliga på automatsvarvning så är det ju inte säkert att man kommer att kunna erbjuda samma nivå på andra moment. Om man inte kan det så är det inte troligt att kunderna kommer att välja att få fler arbetsmoment utförda. Det gäller att se på helheten och fatta ett beslut som är verklighetsförankrat. Med tanke på detta så kan det vara bra att få en neutral åsikt från en person som inte är inblandad i verksamheten. Ekonomisk rådgivning är ett måste då man tänker utveckla men också då man vill sälja för att lägga ner bolag.

Säker försäljning och avveckling

Om det blir så att man väljer att lägga ner bolag så är det otroligt viktigt att man gör det med en seriös bolagsservice eller för egen hand. Har man inte tid att syssla med avvecklingen själv under ett års tid så kan det vara klokt att lägga ut detta på någon annan som har erfarenhet och ett gott rykte. Det kostar en slant att låta någon annan ta hand om avvecklingen men det kan man ha igen på flera sätt. Om det är så att man vill jobba vidare med något annat så har man ju knappast tid för att själv lägga ner bolaget. Då är det skönt att veta att man får en säker avveckling av en riktigt bra samarbetspartner som dessutom kommer att betala bra för bolaget.